Bingoregler

Reglerna för klassisk bingo är inte särskilt svåra, det finns en anledning till varför man ofta använder sig av bingo i undervisning av barn. Det blir ett roligare sätt att lära sig flera ämnen, själv kan jag minnas att vi spelade bingo på mattelektionerna i slutet av terminen som ett roligt avbrott.

Bingobrickan

En bingobricka i Klassisk bingo känner du säkert igen när du ser den. Den innehåller 25 stycken rutor med lika många nummer, framslumpade från nummer mellan 1 och 75. Rutmönstret är indelat på fem gånger fem rutor, fem vågräta och fem lodräta. Överst på brickan står det alltid B – I – N – G – O en bokstav över varje lodrät rad. Det är för att man enklare ska kunna hitta de nummer som ropas ut under dragningen. Det är nämligen så finurligt att alla nummer mellan 1 och 16 hittar man under bokstaven B om man har dem på sin bricka och så vidare. Det gör att man aldrig behöver kolla alla rader vid varje utrop eftersom man automatiskt vet vart det skulle finnas om det finns.

Så går spelet till

När man spelar Klassisk bingo så gäller det att få fem i rad, man vill alltså få markera fem rutor i rad på sin bricka, lodrätt, vågrätt eller diagonalt. Den som får Bingo först under en dragning vinner spelet.

Det börjar med att man köper en bricka eller flera till det spel man vill spela, sedan är det bara att vänta på att dragningen ska börja. När den sätter igång gäller det att ha koll och ”dutta”, det vill säga markera på sin/sina bricka/brickor. Ibland kan det vara så att det finns jackpott på spelet, för att vinna den så ska man ofta få Bingo inom ett visst antal utropade nummer. Annars är det alltså den som först får fem i rad och ropar Bingo som vinner.